Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

BÁO CÁO TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGÀY SÁCH VIỆT NAM

07-04-2019

PHÒNG GD&ĐT BỐ TRẠCH

TRƯỜNG MẦM NON LÝ TRẠCH

 

 
   
 

           Số:   /BC- MN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   
 

           Lý Trạch, ngày 26 tháng 4  năm 2019

 

BÁO CÁO

 TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN NGÀY SÁCH VIỆT NAM

 

Thực hiện kế hoạch số 113/PGD&ĐT Bố trạch ngày 22/4/2019 của phòng giáo dục đào tạo Bố Trạch về việc tổ chức thực hiện Ngày sách Việt Nam

 Căn cứ vào tình hình thực tế trường mầm non Lý Trạch báo cáo thực hiện Ngày sách Việt Nam như sau:

          I. Kết quả đạt được

1. Công tác chỉ đạo

Năm học 2018-2019 nhà trường chỉ đạo các tổ chuyên môn tuyên truyền về ý nghĩa của Ngày sách Việt Nam trên hệ thống phát thanh của trường, trên bảng tuyên truyền và trong các giờ hoạt động góc, hoạt động ngoài trời...

 Thành lập ban chỉ đạo hoạt động đọc sách. Xây dựng văn hóa đọc trong học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường.

Treo khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày sách Việt Nam nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội.

          Chỉ đạo công tác xây dựng thư viên theo từng lớp, xây dựng thư viên ngoài trời của trường có đầy đủ sách, tạp chí phù hợp với độ tuổi mầm non

Theo đó, Ngày sách Việt Nam ở trường mầm non Lý Trạch năm học 2018-2019 được triển khai đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên cũng như phụ huynh và học sinh trong toàn trường.

2. Các hình thức tổ chức thực hiện Ngày Sách Việt Nam (phát động phong trào đọc sách, tổ chức Câu lạc bộ về sách, các hoạt động ngoại khóa...)

Ngày sách Việt Nam ở trường mầm non Lý Trạch đã thu hút được toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong Nhà trường cũng như đông đảo phụ huynh tham gia dưới nhiều hình thức phong phú: Quyên góp sách, kể chuyện theo sách, giới thiệu sách, mở các lớp giáo dục kĩ năng, phương pháp xem sách, kể chuyện sáng tạo, đống kịch vv...

3. Kết quả thực hiện Ngày Sách Việt Nam gắn với công tác giảng dạy, sinh hoạt văn hóa của giáo viên và của trẻ mầm non

- Ưu điểm:

Các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam ở trường mầm non Lý Trạch đã thu hút được sự tham gia của toàn thể cán bộ giáo viên, học sinh và đông đảo phụ huynh tham gia.

Trường đã chỉ đạo các lớp tổ chức huy động được 350 sách truyện từ phụ huynh, học sinh.

Tập thể cán bộ giáo viên,nhân viên trong trường quyên góp đượ 1.000,000đ để mua sách phục vụ học cho hoạt động dạy và học.

Các hoạt động như thi kể chuyện theo sách, thi đóng kịch, xem giới thiệu về sách hay và thi kể truyện theo tranh được tổ chức thu hút đông đảo trẻ và phụ huynh tham gia.

 - Hạn chế:

Số sách quyên góp được trong các lần tổ chức ngày sách có nhiều sách chưa phù hợp với độ tuổi mầm non, hình ảnh chưa sôi động, hấp dẫn trẻ. Chủ yếu đang chú trọng những sách chữ thì nhiều mà hình ảnh ít và hình ảnh đen trắng nên trẻ chưa hứng thú. Số lượng phụ huynh tham gia vào các hoạt trong Ngày sách còn ít. Vì phụ huynh cứ nghĩ là sách truyện gì củng được miễn là có để góp cho trẻ chứ chưa hiểu trẻ mầm non cần truyện đặc điểm như thế nào và nội dung ra sao.

- Khó khăn, vướng mắc:

Kho sách của thư viện của trường đã tăng về số lượng theo hàng năm nhưng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của bạn đọc vì nguồn sách chưa thực sự phong phú, hình ảnh chưa hấp dẫn.

Kinh phí để tổ chức Ngày sách Việt Nam còn hạn chế nên việc động viên khen thưởng cá nhân, tập thể đạt thành tích trong phong trào đọc sách nhiều lúc chưa kịp thời, chưa có tác dụng khích lệ.

4. Đánh giá phong trào đọc sách trong Thư viện nhà trường

          - Ưu điểm:

          Phong trào đọc sách trong Thư viện tại trường mầm non Lý Trạch đã huy động được sự tham gia của toàn thể CBGV và học sinh với các hoạt động phong phú, đa dạng. Đã từng bước nâng cao nhận thức của mỗi người về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ CBGV và học sinh, tạo động lực góp phần làm thay đổi nhận thức của cộng đồng về văn hóa đọc.

          Thông qua các hoạt động này các em có được nhiều cảm xúc khác nhau khi được đắm mình trong những trang sách hấp dẫn, những câu chuyện ly kỳ, cuốn theo những nhân vật cổ tích, huyền thoại mà rất đời thường... Cũng qua đó rèn cho các em kỹ năng chia sẻ, kĩ năng hợp tác và sáng tạo.... hình thành nhân cách và hành vi đạo đức tốt đẹp cho các em. Các em ngoan hơn, đoàn kết yêu thương bạn bè hơn gắn bó với trường với lớp hơn. Học sinh rất tích cực trong các hoạt động tập thể. Rèn thói quen tự học, tự tìm tòi và có hứng thú hơn trong học tập. Các em đã biết vận dụng những hiểu biết của mình qua việc đọc sách báo vào các môn học và các hoạt động giao tiếp. Trong giao tiếp các em mạnh dạn tự tin hơn, diễn đạt mạch lạc rõ ràng.

         

  • Hạn chế:

 Một số phụ huynh chưa chú trọng cứ nghĩ  trẻ độ tuổi mầm non chưa biết chữ mà đọc sách là không phù hợp.

          

5.Kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác triển khai và tổ chức Ngày Sách Việt Nam.

* Để Ngày Sách Việt Nam được tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào đọc sách, lưu giữ sách gắn với công tác giảng dạy, học tập và sinh hoạt văn hóa của trẻ mầm non thì cần có các giải pháp sau:

- Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong phú, đa dạng.

- Cần đầu tư công sức, trí tuệ, huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác triển khai và tổ chức Ngày Sách Việt Nam.

- Tăng cường công tác tuyên truyền.

- Tương tác liên thông, gắn với cộng đồng để trao đổi sách giữa các đơn vị.

- Nghiên cứu nhu cầu hứng thú đọc cho học sinh để xây dựng vốn tài liệu và tổ chức phục vụ học sinh trong nhà trường. 

- Đề nghị các cấp có thẩm quyền nghiên cứu hỗ trợ kinh phí để tạo nguồn kinh phí mua bổ sung sách,làm phong phú thêm kho sách và thư viện nhà trường.

II. Kế hoạch tiếp tục thực hiện Ngày Sách Việt Nam trong thời gian tới.

1. Mục đích

Trong thời gian tới Ngày sách Việt Nam vẫn tiếp tục xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây xựng một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội;

Khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách; tôn vinh những giá trị của sách, tôn vinh những người tham gia sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách;

Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội trong việc tham gia xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong mọi tầng lớp nhân dân.

2. Ý nghĩa: Việc tổ chức Ngày sách Việt Nam nhằm tạo hoạt động lành mạnh với các hoạt động văn hóa, thu hút đông đảo giáo viện, học sinh và các bậc phụ huynh tham gia. Qua đó tuyên truyền giáo dục về việc đọc sách cũng như trân trọng, giữ gìn và bảo vệ sách.

3. Thời gian:

- Các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam được tổ chức thường xuyên trong năm, trọng tâm bắt đầu từ tháng 11 đến hết tháng 5 năm 2019.

4. Đối tượng tham gia

          Trẻ mầm non từ khối bé 3-4 tuổi đến khối lớn 5-6 tuổi, toàn thể CBGV, NV, các bậc phụ huynh…

5. Nội dung hoạt động

Các hoạt động chính tổ chức trong Ngày sách Việt Nam

          *Nội dung thi: Thi kể chuyện theo sách hoặc thi đống kịch, diễn kịch theo sách

*Yêu cầu:

- Đối với kể chuyện theo sách:

+ Mỗi lớp chọn một câu chuyện dự thi. Đó phải là những câu chuyện đã được học hoặc được đọc trong các sách, báo, tạp chí đang lưu hành trong thư viện, có nội dung  lành mạnh kể về gia đình, nhà trường, quê hương, đất nước, có nội dung giáo dục kỹ năng, đạo đức cho học sinh; phù hợp với lứa tuổi mầm non.

Xem để hiểu, nắm được nội dung câu chuyện, kể lại câu chuyện với đầy đủ các nội dung. Từ đó rút ra bài học qua câu chuyện.

+ Hình thức kể chuyện: Sân khấu hóa, phải có sự đầu tư giàn dựng theo từng nhân vật. Trang phục đẹp phù hợp với nội dung câu chuyện.

+ Đối với thi đóng kịch

+ Mỗi lớp chọn một đội từ 3  trẻ trở lên tham gia đống kịch về một câu chuyện có trong sách độ tuổi mầm non.

+ Thí sinh phải đóng vai các nhân vật trong truyện và diễn lại đúng nội dung của câu chuyện.

* Hoạt động quyên góp sách

* Hoạt động xây dựng tủ sách tại lớp: Hoạt động này thực hiện theo lớp. Giáo viên chủ nhiệm phát động trẻ và phụ huynh quyên góp, xây dựng tủ sách dùng chung tại thư viện lớp và sắp xếp trưng bày tại góc thư viện của lớp mình.

          - Mục đích:  

Nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, tạo không gian văn hóa đọc lành mạnh, thiết thực, bổ ích cho học sinh, xây dựng thói quen và kĩ năng đọc sách cho học sinh, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp trong đơn vị trường học.

Góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy trong học sinh lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, từ đó cố gắng học tập, tu dưỡng đạo đức, góp phần tích cực vào công tác xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Trên đây là báo cáo năm năm thực hiện ngày sách của trường mầm non Lý Trạch. Kính mong cấp trên bổ gung, góp ý để báo cáo được hoàn thiện hơn.

         

                                                                              HIỆU TRƯỞNG                                          

 

  

 

                                                                              Phan Thị Thơm

                                                                                                                                              

                                                                                           

 


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG MẦM NON LÝ TRẠCH

Địa chỉ: Thôn 2, Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Điện thoại: 0942803098. Email: mn_lytrach@quangbinh.edu.vn

Website: mnlytrach.edu.vn