Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

BÁO CÁO Kết quả tổ chức ngày sách Việt Nam 2019 Đơn vị: Trường Mầm non Lý Trạch

25-04-2019

PHÒNG GD&ĐT BỐ TRẠCH

   TRƯỜNG MN LÝ TRẠCH

 

 
   
 

           Số:   /BC- MN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   
 

         Lý Trạch, ngày 26 tháng 4  năm 2019

 

BÁO CÁO

 Kết quả tổ chức ngày sách Việt Nam 2019

Đơn vị: Trường Mầm non Lý Trạch

Thực hiện kế hoạch số 113/PGD&ĐT Bố trạch ngày 22/4/2019 của phòng giáo dục đào tạo Bố Trạch về việc tổ chức thực hiện Ngày sách Việt Nam

Căn cứ vào tình hình thực tế trường mầm non Lý Trạch báo cáo kết quả tổ chức  thực hiện Ngày sách Việt Nam như sau:

1.Công tác chỉ đạo

Năm học 2018-2019 nhà trường chỉ đạo các tổ chuyên môn tuyên truyền về ý nghĩa của Ngày sách Việt Nam trên hệ thống phát thanh của trường, trên bảng tuyên truyền và trong các giờ hoạt động góc, hoạt động ngoài trời...

 Thành lập ban chỉ đạo hoạt động đọc sách. Xây dựng văn hóa đọc trong học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường.

Treo khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày sách Việt Nam nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội.

          Chỉ đạo công tác xây dựng thư viên theo từng lớp, xây dựng thư viên ngoài trời của trường có đầy đủ sách, tạp chí phù hợp với độ tuổi mầm non

Theo đó, Ngày sách Việt Nam ở trường mầm non Lý Trạch năm học 2018-2019 được triển khai đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên cũng như phụ huynh và học sinh trong toàn trường.

`        2. Kết quả thực hiện theo từng hoạt động

TT

Nội dung hoạt động

Kết quả/ số lượng

Ghi chú

1

Kế hoạch tổ chức ngày sách Việt Nam

 

 

2

Tổ chức “ Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề tại trường học

- Số chủ đề thực hiện

 

 

- Số người tham gia

 

 

- 9 chủ đề

- 293 trẻ, 29CBQL- GV-NV, 200 phụ huynh

 

 

3

Hoạt động quyên góp sách phát triển thư viên; số lượng người tham gia đọc sách:

- Số lượng sách phụ huynh quyên góp cho thư viện trường học

- Số lượng sách học sinh quyên góp cho thư viện trường học

- Số lượng sách học sinh quyên góp cho các trường khó khăn

- Số lượng người tham gia đọc sách trong thời gian tổ chức

 

 

 

- 283 phụ huynh

 

- 293 trẻ

 

- 52 quyển

 

- 293 trẻ, 29CBQL- GV-NV, 283 phụ huynh

 

 

4

Hoạt động tổ chức các sự kiện

 - Đơn vị tổ chức những hoạt động nào để hưởng ứng ngày sách Việt Nam trong năm 2019

 

- Số lần tổ chức:

 

 

- Số người tham gia:

 

- Kể chuyện sáng tạo, kể chuyện qua tranh, giới thiệu sách, đống kịch…

- 1 tháng phát động 1 lần ( 9 lần tổ chức)

 

-  293 trẻ, 29CBQL- GV-NV, 283 phụ huynh (tham gia 9 lần)

 

 

          3. Đánh giá chung

- Ưu điểm:

          Phong trào đọc sách trong thư viện tại trường mầm non Lý Trạch đã huy động được sự tham gia của toàn thể CBGV và học sinh với các hoạt động phong phú, đa dạng. Đã từng bước nâng cao nhận thức của mỗi người về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ CBGV và học sinh, tạo động lực góp phần làm thay đổi nhận thức của cộng đồng về văn hóa đọc.

          Thông qua các hoạt động này các em có được nhiều cảm xúc khác nhau khi được đắm mình trong những trang sách hấp dẫn, những câu chuyện ly kỳ, cuốn theo những nhân vật cổ tích, huyền thoại mà rất đời thường... Cũng qua đó rèn cho các em kỹ năng chia sẻ, kĩ năng hợp tác và sáng tạo.... hình thành nhân cách và hành vi đạo đức tốt đẹp cho các em. Các em ngoan hơn, đoàn kết yêu thương bạn bè hơn gắn bó với trường với lớp hơn. Học sinh rất tích cực trong các hoạt động tập thể. Rèn thói quen tự học, tự tìm tòi và có hứng thú hơn trong học tập. Các em đã biết vận dụng những hiểu biết của mình qua việc đọc sách báo vào các môn học và các hoạt động giao tiếp. Trong giao tiếp các em mạnh dạn tự tin hơn, diễn đạt mạch lạc rõ ràng.

          - Hạn chế:

 Một số phụ huynh chưa chú trọng cứ nghĩ  trẻ độ tuổi mầm non chưa biết chữ mà đọc sách là không phù hợp.

          4. Đề xuất, kiến nghị

* Để Ngày Sách Việt Nam được tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào đọc sách, lưu giữ sách gắn với công tác giảng dạy, học tập và sinh hoạt văn hóa của trẻ mầm non thì cần có các giải pháp sau:

- Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong phú, đa dạng.

- Cần đầu tư công sức, trí tuệ, huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác triển khai và tổ chức Ngày Sách Việt Nam.

- Tăng cường công tác tuyên truyền.

- Tương tác liên thông, gắn với cộng đồng để trao đổi sách giữa các đơn vị.

- Nghiên cứu nhu cầu hứng thú đọc cho học sinh để xây dựng vốn tài liệu và tổ chức phục vụ học sinh trong nhà trường. 

- Đề nghị các cấp có thẩm quyền nghiên cứu hỗ trợ kinh phí để tạo nguồn kinh phí mua bổ sung sách,làm phong phú thêm kho sách và thư viện nhà trường.

Trên đây là báo cáo năm năm thực hiện ngày sách của trường mầm non Lý Trạch. Kính mong cấp trên bổ gung, góp ý để báo cáo được hoàn thiện hơn.

 

Nơi nhận                                                           P.  HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT Bố Trạch

 

                                                                            Lê Thị Thoài

         

                                                                              


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG MẦM NON LÝ TRẠCH

Địa chỉ: Thôn 2, Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Điện thoại: 0942803098. Email: mn_lytrach@quangbinh.edu.vn

Website: mnlytrach.edu.vn