Skip to Content
Sign In

Giao lưu phụ nữ duyên dáng 20-10- 2017

25-02-2019

Đây là một hoạt động rất thiết thực nhằm tạo sự gần gũi giữa phụ huynh và tổ nữ công của trường trong ngày phụ nữ Việt Nam 20-10

BÁO CÁO TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGÀY SÁCH VIỆT NAM

07-04-2019

Thực hiện kế hoạch số 113/PGD&ĐT Bố trạch ngày 22/4/2019 của phòng giáo dục đào tạo Bố Trạch về việc tổ chức thực hiện Ngày sách Việt Nam Căn cứ vào tình hình thực tế trường mầm non Lý Trạch báo cáo thực hiện Ngày sách Việt Nam như sau:

BÁO CÁO Kết quả tổ chức ngày sách Việt Nam 2019 Đơn vị: Trường Mầm non Lý Trạch

25-04-2019

Thực hiện kế hoạch số 113/PGD&ĐT Bố trạch ngày 22/4/2019 của phòng giáo dục đào tạo Bố Trạch về việc tổ chức thực hiện Ngày sách Việt Nam Căn cứ vào tình hình thực tế trường mầm non Lý Trạch báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Ngày sách Việt Nam như sau:

THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON

06-05-2019

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 c

TẬP SAN NGÀY 20-11

22-02-2019

Viết về tấm gương đạo đức nhà giáo, tập thể, cá nhân có đóng góp công sức cho Trường Mầm non Lý Trạch Thực hiện công văn số 732/SGDĐT - GDMN ngày 10/04/2019 của Sở GD - ĐT về việc thu thập bài, ảnh phục vụ công tác truyền thông nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến đóng góp cho GDMN, Phòng GD – ĐT. Là một giáo viên trẻ, được công tác và giảng dạy tại trường Mầm non xã Lý Trạch,

QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng coi thi Hội thi “Cô chế biến giỏi” cấp trường năm học 2018 - 2019

02-01-2019

Căn cứ Kế hoạch số …/TMNLT ngày … tháng …. năm 2018 của Trường Mầm non Lý Trạch về việc tổ chức Hội thi “Cô chế biến giỏi” năm học 2018– 2019; Xét khả năng công tác của cán bộ và tình hình thực tế của đơn vị,

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM HỌC 2018-2019

19-11-2018

1. Ổn định tổ chức, giới thiệu đại biểu Kính thưa quý vị đại biểu! Kính thưa các cô giáo! Truyền thống đạo lý của dân tộc ta từ xa xưa đã được thể hiện thành câu châm ngôn rất hay: Muốn sang thì bắc cầu kiều Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy Vâng tôn vinh nghề dạy học và quý trọng Thầy Cô giáo vốn là nghĩa cử cao đẹp của nhân dân ta, dân tộc ta. Để phát huy truyền thống tốt đẹp đó, Đảng và Nhà nước ta đã quyết định lấy Ngày 20/11 hằng năm là Ngày

TẬP SAN NGÀY 20-11

22-02-2019

TẬP SAN Viết về tấm gương đạo đức nhà giáo, tập thể, cá nhân có đóng góp công sức cho Trường Mầm non Lý Trạch Thực hiện công văn số 732/SGDĐT - GDMN ngày 10/04/2019 của Sở GD - ĐT về việc thu thập bài, ảnh phục vụ công tác truyền thông nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến đóng góp cho GDMN, Phòng GD – ĐT. Là một giáo viên trẻ, được công tác và giảng dạy tại trường

Báo cáo xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm

25-02-2019

Thực hiện công văn số 486/PGDĐT-GDMN ngày 09/11/2017 về tổ chức hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở GDMN”; Để Hội thi cấp huyện đạt kết quả tốt, trường Mầm Non Lý Trạch báo cáo kết quả xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm như sau:

Bài tuyên truyền về dịch thủy đậu

25-02-2019

Bệnh thuỷ đậu do một loại siêu vi mang tên Valicella Rota vi rút gây nên, thuỷ đậu là một bệnh rất dễ lây truyền. Khi một người mang siêu vi thuỷ đậu nói, hắt hơi hoặc ho thì các siêu vi đó theo nước bọt, nước mũi bắn ra ngoài tan thành bụi

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG MẦM NON LÝ TRẠCH

Địa chỉ: Thôn 2, Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Điện thoại: 0942803098. Email: mn_lytrach@quangbinh.edu.vn

Website: mnlytrach.edu.vn