Skip to Content
Sign In

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHUẨN BỊ CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI SẴN SÀNG VÀO LỚP 1

07-05-2019

Như chúng ta đã biết, với trẻ mầm non hoạt động vui chơi là chủ đạo, học mang tính chất “Học mà chơi, chơi mà học”, trẻ rất hiếu động tò mò, ham muốn học hỏi, tìm hiểu khám phá thế giới xung quanh mình, trẻ thực sự học trong khi chơi để lĩnh hội các khái niệm ban đầu hoặc các tri thức tiền khoa học. Đặc biệt, với trẻ mẫu giáo lớn các yếu tố của hoạt động học tập đã xuất hiện nhưng mới ở dạng sơ khai. Trong mỗi một giai đoạn phát triển, ở mỗi một lứa t

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO GIÁO VIÊN THỰC HIỆN TỐT CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM

05-09-2018

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tới thế hệ trẻ, đặc biệt là trẻ em, những chủ nhân tương lai của đất nước. Người đã từng nói: “Trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan”. Đây cũng là quan niệm của dân tộc ta về công tác giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng cho trẻ thơ. Chăm sóc và giáo dục trẻ thơ là trách nhiệm, là tình thương và hạnh phúc của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng và toàn xã hội. Vì vậy, trong những

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

06-04-2019

I. Mục đích tự đánh giá: 1. Xác định trường mầm non đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn; lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của nhà trường; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục.

kế hoạch tổ nhỡ- bé

04-09-2018

tổ nhỡ xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động

Kế hoạch triển khai đề án phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi

25-02-2019

Ngày 14 tháng 4 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non. Để triển khai đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường mầm non theo Chuẩn, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể một số nội dung sau:

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG MẦM NON LÝ TRẠCH

Địa chỉ: Thôn 2, Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Điện thoại: 0942803098. Email: mn_lytrach@quangbinh.edu.vn

Website: mnlytrach.edu.vn